Home>>Easy Catalan>>Com es fan servir els accents diacrítics en català? | Easy Catalan 48
Easy CatalanVídeos

Com es fan servir els accents diacrítics en català? | Easy Catalan 48

Els accents diacrítics són una excepció a la regla general d’accentuació i existeixen per diferenciar dues paraules que s’escriuen igual però tenen significats diferents.

L’any 2017 es va publicar l’Ortografia catalana de l’IEC, que recull els accents diacrítics que heu vist en el vídeo:

 

: ‘benefici’, adverbi, conjunció, interjecció
be: ‘anyell’, nom de la lletra b

déu: ‘divinitat’
deu: ‘font’, nombre 10, verb deure, verb dar

és: verb ésser/ser
es: pronom feble, article salat, nom de la lletra e en plural

: ‘part terminal del braç’
ma: possessiu

més: adverbi i adjectiu quantitatiu, ‘signe de la suma’
mes: ‘una dotzena part de l’any’, participi del verb metre, conjunció, possessiu

món: ‘conjunt de totes les coses creades; la Terra’
mon: possessiu

pèl: ‘vellositat’
pel: contracció de per + el

què: pronom relatiu precedit de preposició, pronom interrogatiu, pronom exclamatiu, ‘quid d’una qüestió’
que: pronom relatiu no precedit de preposició, conjunció, adverbi i adjectiu quantitatiu

: verb saber
se: pronom feble

: adverbi afirmatiu, ‘afirmació’
si: pronom reflexiu o recíproc, conjunció, nota musical, ‘interior’

sòl: ‘superfície del terreny’
sol: astre, nota musical, ‘sense companyia’, verb soler, adverbi

són: verb ésser/ser
son: ‘acte o ganes de dormir’, possessiu, verb sonar (balear)

: verb tenir
te: pronom feble, ‘arbust’ i ‘infusió’, nom de la lletra t

ús: ‘acció d’usar’, verb usar (balear i alguerès)
us: pronom feble, nom de la lletra u en plural

vós: pronom fort
vos: pronom feble

 

També hi ha formes plurals que conserven l’accent diacrític, són les següents: béns, déus, pèls, quès, sís i sòls.

Així doncs, els accents diacrítics del català només són aquests quinze mots monosíl·labs. Això és un gran canvi, tenint en compte que abans de la publicació de la nova ortografia… n’hi havia uns 150!

Aquesta reforma, que pretenia simplificar l’ortografia catalana, va ser molt polèmica quan va ser anunciada. Paraules com be/bédona/dóna o soc/sóc, d’ús molt habitual, deixaven de tenir l’accent que tots coneixíem i moltes persones van defensar que això suposaria molts problemes de comprensió textual.

Malgrat la nova norma, que el 2021 va passar a ser obligatòria per a mitjans de comunicació, l’Administració pública i els centres educatius, encara hi ha persones que es resisteixen a aplicar-la i continuen fent servir els accents diacrítics de l’ortografia anterior.

Amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *