Home>>Easy Catalan>>Els números en català | Super Easy Catalan 4
Easy CatalanVídeos

Els números en català | Super Easy Catalan 4

Amb els vídeos d’Easy Catalan tindràs material audiovisual per aprendre català. En aquest vídeo som a Badalona per aprendre els nombres cardinals i ordinals. En el vídeo us ensenyem diferents llocs de Badalona, com el pont del Petroli, la platja dels Pescadors, la rambla, l’ajuntament, l’església de Santa Maria, el carrer del Mar, el carrer de la Costa i el Col·legi Cultural.

With Easy Catalan videos you’ll have the audiovisual materials to learn Catalan. In this video we’re in Badalona to learn the cardinal and ordinal numbers. In the video we show you different places in Badalona, like Pont del Petroli (Oil Bridge), Platja dels Pescadors (Fishermens’ Beach), the Rambla, the town hall, the church of Santa Maria, the Carrer del Mar, the Carrer de la Costa and the College of Culture.

 

La Laia, que va néixer a Badalona, ens va convidar a gravar el vídeo a la seva ciutat natal, així que tots quatre (l’Andreu, la Laia i la Sílvia davant de la càmera i el Joan darrere) vam gravar aquest vídeo, en què us ensenyem els números en català amb alguns exemples.

Laia, who was born in Badalona, invited us to record the video in her hometown, so the four of us (Andreu, Laia and Sílvia in front of the camera and Joan behind) recorded this video, in which we teach you the numbers in Catalan with some examples.

 

Aquí sota teniu els números en català:

Just below you have the numbers in Catalan:

Del zero al dinou – From zero to nineteen

0 – zero

1 – u/un/una

2 – dos/dues

3 – tres

4 – quatre

5 – cinc

6 – sis

7 – set

8 – vuit (huit en valencià) 

9 – nou

10 – deu

 

11 – onze

12 – dotze

13 – tretze

14 – catorze

15 – quinze

16 – setze

17 – disset (dèsset en val.)

18 – divuit (dihuit en val.)

19 – dinou (dènou en val.)

Les desenes – The tens

20 – vint

30 – trenta

40 – quaranta

50 – cinquanta

60 – seixanta

70 – setanta

80 – vuitanta (huitanta en val.)

90 – noranta

 

31 – trenta-u/un/una

42 – quaranta-dos/dues

53 – cinquanta-tres

64 – seixanta-quatre

75 – setanta-cinc

86 – vuitanta-sis (huitanta-sis en val.)

97 – noranta-set

Excepcions – Exceptions

28 – vint-i-vuit (vint-i-huit en val.)

29 – vint-i-nou

Les centenes – The hundreds

100 – cent

200 – dos-cents / dues-centes

300 – tres-cents / tres-centes

400 – quatre-cents / quatre-centes

500 – cinc-cents / cinc-centes

600 – sis-cents / sis-centes

700 – set-cents / set-centes

800 – vuit-cents / vuit-centes (huit-cents / huit-centes en val.)

900 – nou-cents / nou-centes

 

101 – cent u/un/una

209 – dos-cents nou / dues-centes nou

312 – tres-cents dotze / tres-centes dotze

417 – quatre-cents disset / quatre-centes disset

525 – cinc-cents vint-i-cinc / cinc-centes vint-i-cinc

640 – sis-cents quaranta / sis-centes quaranta

758 – set-cents cinquanta-vuit / set-centes cinquanta-vuit

883 – vuit-cents vuitanta-tres / vuit-centes vuitanta-tres (huit-cents huitanta-tres / huit-centes huitanta-tres en val.)

999 – nou-cents noranta-nou / nou-centes noranta-nou

A partir del mil – From a thousand

1.000 – mil

1.992 – mil nou-cents/centes noranta-dos

2.000 – dos/dues mil

2.019 – dos/dues mil dinou

999.999 – nou-cents/centes noranta-nou mil nou-cents/centes noranta-nou

1.000.000 – un milió

2.000.000 – dos milions

3.999.999 – tres milions nou-cents/centes noranta-nou mil nou-cents/centes noranta-nou

Els ordinals – Ordinal numbers

1r, 1a – primer, primera

2n, 2a – segon, segona

3r, 3a – tercer, tercera

4t, 4a – quart, quarta

5è, 5a – cinquè, cinquena

6è, 6a – sisè, sisena

7è, 7a – setè, setena

8è, 8a – vuitè, vuitena

9è, 9a – novè, novena

10è, 10a – desè, desena

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *