Home>>Easy Catalan>>Les professions en català | Easy Catalan 6
Easy CatalanVídeos

Les professions en català | Easy Catalan 6

En aquest vídeo som a Puigcerdà i parlem sobre la feina. Volem saber de què treballen o han treballat els nostres entrevistats. També els preguntem què volien ser de grans i quins somnis tenen per al futur.

In this video we are in Puigcerdà and we are talking about jobs. We want to know what our interviewees do for a living or what they have done in the past. We also ask them about what they wanted to be when they grew up and what dreams they have for the future.

En el vídeo us ensenyem diferents llocs de Puigcerdà, la capital de la Cerdanya, com ara l’estany de Puigcerdà, al parc de Schierbeck, la torre del campanar o el convent de Sant Domènec, i des del mirador de Puigcerdà, al costat de l’ajuntament, veiem l’estació de tren i les muntanyes nevades.

In the video we show you different places in Puigcerdà, Cerdanya’s capital, like Puigcerdà lake, at Schierbeck’s park, the bell tower or the Sant Domènec convent, and from the Puigcerdà viewpoint, opposite the town hall, we see the train station and the snowy mountains.

Entre totes les entrevistes fetes van sortir professions de tota mena, i això fa que el vídeo tingui molt de vocabulari per aprendre sobre aquest tema. 

Among all the interviews made, all kinds of professions came out, and that’s why the video has a lot of vocabulary to learn about this topic.

Veureu que algunes respostes són en present (quan contesten de què treballen actualment), d’altres són en passat (quan responen quines feines han fet anteriorment), algunes en futur (quan expliquen quins somnis tenen per a més endavant) i altres en condicional, subjuntiu o passat (què volien ser de grans quan eren petits).

You will see that some answers are in the present tense (when they answer what they are currently doing for a living), others are in the past tense (when they answer what jobs they have done in the past), some in the future (when they explain what dreams they have for the future) and others in the conditional, subjunctive or past tense (what they wanted to be when they were young).

Així que aquest, tot i que ho sembla, no és un Super Easy. 😉

So, although it might seem to, this is not a Super Easy. 😉

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *